Badania

W tej sekcji znajdziecie opis projektów realizowanych w Pracowni Aeropalinologii (zarówno obecnie prowadzonych, jak i zakończonych).