Dla alergików

Poniżej znajduje się kalendarz pyłkowy dla Poznania (i okolic). Wykres przedstawia średnie wartości z ostatnich dwóch dekad (1996-2015). Ważne: przebieg sezonów pyłkowych, tj. początek, koniec, długość, czy intensywność może być bardzo różny w kolejnych latach (w dużym stopniu zależy od warunków pogodowych)! Dlatego, bardzo ważne jest by śledzić aktualne informacje o stężeniu cząstek alergennych w powietrzu! A te podane są poniżej:

SEZON PYŁKOWY 2019: W POWIETRZU REJESTROWANE SĄ GŁÓWNIE ZIARNA PYŁKU POKRZYWY, BYLICY, KOMOSY, TRAW, SZCZAWIU ORAZ ZARODNIKI GRZYBÓW.

Prognoza pyłkowa (22- 29 lipca 2019):

1. BYLICA: Coraz wyższe stężenia ziaren pyłku bylicy. Stężenie średnie, w kolejnych dniach będzie wzrastało.

2. TRAWY: Stężenia ziaren pyłku niskie.

3. SZCZAW i BABKA: Stężenia ziaren pyłku babki i szczawiu  niskie, powoli sezony pyłkowe tych roślin kończą się.

4. POKRZYWA:  Wysokie-średnie stężenia ziaren pyłku pokrzywy w powietrzu.

5. KOMOSA: Stężenie niskie do średniego.

6. ALTERNARIA i CLADOSPORIUM: Średnie wartości stężeń zarodników Alternaria, i wysokie Cladosporium.