Dla alergików

Poniżej znajduje się kalendarz pyłkowy dla Poznania (i okolic). Ważne: przebieg sezonów pyłkowych, tj. początek, koniec, długość, czy intensywność może być bardzo różny w kolejnych latach (w dużym stopniu zależy od warunków pogodowych)! Dlatego, bardzo ważne jest by śledzić aktualne informacje o stężeniu cząstek alergennych w powietrzu! A te podane są poniżej:

SEZON PYŁKOWY MARZEC 2020:
Obecnie w powietrzu występują ziarna pyłku topoli, wierzby oraz cisu w wartościach od średnich do wysokich (zwłaszcza w słoneczne i ciepłe dni). Sezon pyłkowy olszy i leszczyny kończy się.
Ponadto obecne są też ziarna pyłu jesio
nu i wiązu.
Pojawiają się również pierwsze ziarna pyłku brzozy. Osoby uczulone powinny mieć się na baczności. Wkrótce (na początku kwietnia) sezon pyłkowy brzozy się rozpocznie.