Zespół

Choć nasze Laboratorium jest małą jednostką, składa się zaledwie z czterech osób zasiedlających dwa pokoje, to wspólnie tworzymy bardzo zgrany zespół.

Dr Łukasz Grewling (kierownik Laboratorium Aerobiologii) zajmuje się zmiennością cząstek alergennych unoszących się w powietrzu w powiązaniu z obserwacjami fenologicznymi kwitnienia (tj. etapami rozwoju kwiatów), czynnikami meteorologicznymi, użytkowaniem terenu itp. Obecnie jest głównie skupiony na analizie alergenów zarodników grzybów Alternaria (Alt a 1) oraz ziaren pyłku bylicy (Art v 1).

Stały monitoring powietrza, obejmujący bardzo czasochłonne analizy mikroskopowe ziaren pyłku i zarodników grzybów, prowadzony jest przez mgr Małgorzatę Nowak, mgr Agatę Szymańską, and mgr Łukasza Kosteckiego. Dzięki ich ciężkiej pracy, wiemy dokładnie co jest w powietrzu każdego miesiąca, tygodnia, dnia i o każdej godzinie roku!

Nie można również zapomnieć o Dr. Pawle Bogawskim, który swoją przygodę studiów doktoranckich związał z Laboratorium Aerobiologii (obecnie Paweł bytuje w Wydziałowym Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych naszego Wydziału), oraz o wielu studentach, którzy zainteresowali się ziarnami pyłku, i wykonali badania w naszym Laboratorium.

Obecnie prace dyplomowe z zakresu aerobiologii wykonują trzy osoby: Julia Gwiazdowska (praca licencjacka, temat dotyczący badania alergenów brzozy), Dawid Lewandowski (praca magisterska dotycząca powiazań między infekcjami grzybowymi a poziomem alergenów) oraz Asad Siddiquee (praca magisterska, wpływ bioaerozoli na tzw. głębokość optyczną uzyskaną z analiz satelitarnych).

Jednak, nasze Laboratorium nie powstałaby bez poświęcenia, oddania i zaangażowania Dr Alicji Stach (1951-2009). Dr Alicja Stach rozpoczęła monitoring aerobiologiczny w Poznaniu, zbierała pierwsze dana o stężeniu ziaren pyłku w mieście, i stworzyła pierwszy kalendarz pyłkowy dla Poznania. Dr Alicja Stach założyła Pracownię Aeropalinologii (w 2020 przekształconą na Laboratorium Aerobiologii) i przez wiele lat rozwijała ją z wieloma sukcesami.

Podobnie ogromny wkład w rozwój Laboratorium miał Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, który przez wiele lat był jej kierownikiem. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o jego badaniach i karierze naukowej zerknijcie pod ten link http://www.ztr.amu.edu.pl/pl/s3_id0.html