Zespół

Choć nasza Pracownia jest małą jednostką, składa się zaledwie z pięciu osób zasiedlających dwa pokoje, to wspólnie tworzymy bardzo zgrany zespół.

Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak jest Kierownikiem Pracowni (jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o jego karierze naukowej zerknijcie pod ten link http://www.ztr.amu.edu.pl/pl/s3_id0.html

Dr Łukasz Grewling zajmuje się zmiennością cząstek alergennych unoszących się w powietrzu w powiązaniu z obserwacjami fenologicznymi kwitnienia (tj. etapami rozwoju kwiatów), czynnikami meteorologicznymi, użytkowaniem terenu itp. Obecnie jest głównie skupiony na analizie alergenów zarodników grzybów Alternaria (Alt a 1) oraz ziaren pyłku bylicy (Art v 1).

Stały monitoring powietrza, obejmujący bardzo czasochłonne analizy mikroskopowe ziaren pyłku i zarodników grzybów, prowadzony jest przez mgr Małgorzatę Nowak, mgr Agatę Szymańską, and mgr Łukasza Kosteckiego. Dzięki ich ciężkiej pracy, wiemy dokładnie co jest w powietrzu każdego miesiąca, tygodnia, dnia i o każdej godzinie roku!

Nie można również zapomnieć o Dr. Pawle Bogawskim, który swoją przygodę studiów doktoranckich związał z Pracownią Aeropalinologii (obecnie Paweł bytuje w Wydziałowej Pracowni Biologicznych Informacji Przestrzennych naszego Wydziału), oraz o wielu studentach, którzy zainteresowali się ziarnami pyłku, i wykonali badania w naszej Pracowni, m. in. Marika Stawińska, Ewa Sękowska, Marlena Peachi wielu innych.

Jednak, nasza Pracownia nie powstałaby bez poświęcenia, oddania i zaangażowania jednej osoby – Dr Alicji Stach (1951-2009). Alicja rozpoczęła monitoring aerobiologiczny w Poznaniu, zbierała pierwsze dana o stężeniu ziaren pyłku w mieście, i stworzyła pierwszy kalendarz pyłkowy dla Poznania. Dr Alicja Stach założyła Pracownię i przez wiele lat rozwijała ją z wieloma sukcesami.