Projekt AMBROSIA

Głównym celem projektu AMBROSIA było określenie zagrożenia alergenami powietrznopochodnymi ambrozji (Ambrosia sp.) dla mieszkańców Poznania i okolic. Zadania projektu obejmowały zbiór ziaren pyłku ambrozji oraz ich głównego alergenu (Amb a 1) w dwóch frakcjach powietrza, tj. PM>10µm i 2.5<PM<10µm. We współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu wyznaczona została liczba osób cierpiących z powodu alergii na ziarna pyłku ambrozji.

Wyniki projektu dostarczyły nowych szczegółowych informacji o zmienności ziaren pyłku ambrozji i ich głównego alergenu Amb a 1 w powietrzu Poznania. Zebrane dane pozwoliły również opisać bardziej ogólne zjawiska, jak np. mechanizm dalekiego transportu ziaren pyłku ambrozji z południowej Europy do Polski. W ramach projektu pokazano, po raz pierwszy, że alergeny ziaren pyłku ambrozji przemieszczane przez setki kilometrów przez masy powietrza, zachowują zdolności alergenne, tak więc potencjalnie są zdolne do wywoływania reakcji uczuleniowych. Określono również prewalencję alergii na ziarna pyłku ambrozji w Poznaniu.

Projekt był finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr NN404015439.