Dla studentów

Propozycje tematów prac dyplomowych:
1. “Parki miejskie Poznania jako źródło alergenów” – praca dotycząca analizy (jakościowej i ilościowej) roślinności miejskich parków, przede wszystkim ich drzewostanu, pod względem stopnia ich alergenności. Praca prowadzona we współpracy z Wydziałową Pracownią Biologicznych Informacji Przestrzennych – dr P. Bogawski
2. “Stężenie ziaren pyłku traw – zmienność dobowa i sezonowa” – praca analityczno-statystyczna, mająca za zadanie określenie czasowych wzorców przebiegu sezonów pyłkowych traw (najważniejszego alergenu wziewnego)
3. “Biologia kwitnienia, rozmieszczenie i potencjał alergenny wybranych drzew w Poznaniu” – całościowe spojrzenie na biologię kwitnienia wybranych drzew w Poznaniu (np. platana, jesionu, topoli, leszczyny tureckiej). Połączenie obserwacji terenowych (fenologia kwitnienia, rozmieszczenie i zagęszczenie drzew) z analizą laboratoryjną (produkcja ziaren pyłku)

FILOGENEZA I SYSTEMATYKA ROŚLIN I GRZYBÓW:
Materiały do pobrania:
Systematyka roślin i grzybów
Glony_skrypt_2019
Paprotniki_skrypt
Zielnik drzew i krzewów
Etykieta zielnikowa
Rodziny, narysy, owoce 2019

INHALANT ALLERGENS:
Lecture 1_Characteristic of airborne biological particles_short
Lecture 2_Climate change and pollen_short
Lecture 2 – Fine allergenic particles
Lecture 3 – Allergy_impact_short
ELISA_principles

BOTANIKA SĄDOWA:
Zadania_konwersatoria